„Caritas in veritate!” Valóság-alapú szeretetet!

Cél – amit el akarunk érni: a Laudato sí’ és a Felelősségünk a teremtett világért üzeneteinek gyors, pontos megjelenítése a társadalmi közbeszédben.

A Laudato Si’ Teremtésvédelmi Munkacsoport 2016 alakult meg. A munkacsoport folyamatosan bővül. Személyi átfedések, többes tagság révén kezdetektől együttműködünk a Naphimnusz Egyesülettel, több teremtésvédelmi körrel, a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Tanáccsal és más környezetvédelmi civil szervezetekkel.

Kialakítottunk egy koncepciót, amely felvázolja hogy milyen elemekből álla az a program amely megvalósíthatná a teremtésvédelmi tanítás, így különösen a Laudato sí’ üzeneteinek hazai terjesztését és megvalósítását. Konkrét programokat, tevékenységeket tervezünk és hajtunk végre, hogy megmutathassuk magunkat és az üzenetet, mind a T72 körében, mind egyházi közösségeink számára, mind pedig a világban.