Állami kitüntetések

Állami kitüntetések

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom nevében szívből gratulálunk mindazoknak, akik nemzeti ünnepünk alkalmából magas állami kitüntetésben részesültek:

A köztársasági elnök a katolikus egyház társadalmi tanítását valóra váltó, a roma kisebbséget önzetlenül felkaroló lelkipásztori szolgálata, valamint a magyarországi vallási felekezetek közötti párbeszéd elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke részére, Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta.

A köztársasági elnök a magyar egészségügy területén végzett több mint öt évtizedes, áldozatos munkája, az uniós egészségügyi kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, valamint a betegeknek és rászorulóknak nyújtott önzetlen segítsége elismeréseként Pusztainé dr. Podmaniczky Erzsébet orvos, rákkutató, az Országos Onkológiai Intézet tudományos tanácsadója, a Magyar Orvosi Kamara Nemzetközi Bizottságának volt elnöke és az Egészségügyi Munkacsoport tagjának, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta.

A köztársasági elnök az érsebészeti műtétek everziós technikájának magyarországi bevezetése érdekében végzett tevékenysége, valamint a szakmai közéletben vállalt aktív szerepe elismeréseként dr. Entz László érsebész, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékének egyetemi tanára, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Érsebészeti és Angiológiai Tagozatának volt vezetője részére, az Egészségügyi Munkacsoport tagjának a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta.

A köztársasági elnök a környezetjog, illetve -politika területén végzett több évtizedes, magas színvonalú kutatói-oktatói munkája, valamint a teremtett világ védelmének fontosságát hirdető, szemléletformáló tudományos pályafutása elismeréseként dr. Zlinszky János szakbiológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara Víz- és Környezetpolitikai Tanszékének egyetemi docense, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Környezetjogi és Versenyjogi Tanszékének egyetemi docense részére és a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom vezetőségének tagjának a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta.

Gratulálunk Magyarország Babérkoszorúja Díjhoz Lackfi János barátunknak.

Gratulálunk továbbá mindazoknak, akik az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma hangoskönyv interpretálásában részt vettek: Mécs Károlynak, aki Magyarország számára kivételesen értékes, példaértékű művészi pályafutása során nyújtott, a színházi szakma nagyrabecsülését és a közönség szeretetét egyaránt elnyerő színpadi szerepformálásai, valamint szépirodalmi klasszikusaink filmes adaptációiban nyújtott felejthetetlen, generációk számára meghatározó élményt jelentő alakításai elismeréséként megkapta a Kossuth-nagydíjat. Továbbá Cseke Péternek, aki Magyarország számára kivételesen értékes, több mint négy évtizedes művészi pályafutása, a szakma és a közönség körében is méltán sikeres színészi, valamint a magyar színházművészetet sokoldalúan, magas színvonalon szolgáló, keresztény szellemiségű művészetpedagógiai és színházvezetői munkája elismeréseként Kossuth-díjban részesült.

Forrás: Magyar Közlöny
Fotó: MTI